استراتژی اقیانوس آبی در صنعت گردشگری

استراتژی اقیانوس آبی در صنعت گردشگری کسب و کار خود را با نو آوری در ارزش در فضایی بدون رقابت خلق کنیم موسسه طلوع مدیران توانمند TMT مهدی نظام آبادی؛ سخنران، مدرس و مشاور حوزه مدیریت و کسب و کار

پایان بسیار موفق دوره ۶ ساعته مدیریت بهره وری

پایان بسیار موفق دوره ۶ ساعته مدیریت بهره وری با حضور جناب مهندس آبایی ریاست اداره تعاون استان مرکزی و جمعی از صاحبان و مدیران کسب و کارهای تعاونی در جهاد دانشگاهی استان مرکزی در پایان دوره به لطف خداوند بزرگ اتفاقی خوبی رخ داد و باعث شکل گیری همکاری بین واحد تولیدی پوشاک و […]